حواسم هست ...

این مطلبو از وبلاگ دوستم نشمیل گرفتم(البته با اجازه)

تقدیم به همسرم ..

حواسم هست.

حواسم هست به تک تک موهایت.به تک تک موهای شقیقه ات که این روزها سفید تر می شوند. به  تک تک موهایت که هی میریزند. حواسم هست به رنگ پوستت که کدر می شوند. که نگاهت مات میشوند. که لبخندت نازک تر می شود. حواسم هست به پاهایت که خسته تر می شود. به سکوتت که وسیع تر می شود. به دستانت که آرام تر می شود.

حواسم هست به روزهای تو. به روزهای خودم. حواسم هست که روزگار با ما چه می کند. حواسم هست که با دلار ۳ هزار تومانی فقط کسانی شادند که حقوق به دلار می گیرند. و ما که به زحمت همان ریال را میگیرم هی ساکت تر میشویم.

حواسم هست به تو به روزگار به نرخ ارز و قیمت سکه. حواسم هست که پول با موهای تو٬ چشم های تو و خندهای وسیع تو چه کرده است.

خیالت تخت. حواسم هست و در کنارتم

دوست وهمسرم

/ 1 نظر / 12 بازدید
پ

ای کاش حواس همسر من هم بود