مگر نه حرفهایی هست برای نگفتن ، غیر از حرفهایی که نمی توان گفت یا خوب نیست گفتنش یا…نه! حرفهایی هست برای نگفتن وارزش عمیق هر کس حرفهایی است که برای نگفتن دارد.


 وکتاب هایی هست برای ننوشتن ومن اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی که باید قلم را بشکنم و دفتر را پاره کنم و جلدش را به صاحبش پس دهم وخود به کلبه بی در وپنجره ای بخزم و کتابی را آغاز کنم که نباید نوشت.

سلاملبخند

بزودی می نوییسم از روز های گذرای زندگی ام

کامل و جامع

زود زود

همراه باشیدچشمک

/ 2 نظر / 12 بازدید
شوکران

سلام چه خوب منم میخونم اگه بهم خبر بدید خوشحال میشم به من سر بزنید منم از رشتم مینویسم

بماند

گناه جدید می نویسم من هم